Banha University Faculties


Faculty of Engineering in Shubra www.feng.bu.edu.eg/en
Faculty of Computer and Information www.fci.bu.edu.eg/en
Faculty of Physical Education www.fped.bu.edu.eg/en
Faculty of Law www.flaw.bu.edu.eg/en
Faculty of Medicine www.fmed.bu.edu.eg/en
Faculty of Veterinary Medicine www.fvtm.bu.edu.eg/en
Benha Faculty of Engineering www.beng.bu.edu.eg/en
Faculty of Agriculture www.fagr.bu.edu.eg/en
Faculty of Arts www.fart.bu.edu.eg/en
Faculty of Education www.fedu.bu.edu.eg/en
Faculty of Commerce www.fcom.bu.edu.eg/en
Faculty of Science www.fsci.bu.edu.eg/en
Faculty of Nursing www.fnur.bu.edu.eg/en
Faculty of Applied Arts www.fapa.bu.edu.eg/en
Faculty of Specific Education www.fedv.bu.edu.eg/en
MIS site www.bu.edu.eg/mis/enBack
Top Menu - CU Links - Banha University Faculties