Egyptian Businessman Donates One Million EGP to Cairo University


Egyptian Businessman Donates One Million EGP to Cairo University - Cairo University